Strängteorin

galaxSträngteorin har länge varit förhoppningen om att bringa de stora, motstridiga, teorierna tillsammans. Det finns nämligen två olika teorier idag som på ett bra sätt beskriver universum, det lilla och det stora. Dessa två teorier är kvantmekaniken och relativitetsteorin. Med kvantmekaniken förstår man det lilla, alltså de små partiklarna i mikrokosmos medan relativitetsteorin istället beskriver det stora. Men det finns mer i vårt universum, saker som är små och tunga och saker som är stora och lätta och det betyder att det behöver finnas något som kan förklara allt. Strängteorin är den teori som kommit närmast i sina försök att förklara den.

Själva idén som strängteorin bygger på är ganska lätt att förklara. Istället för att all materia skulle bestå av små punkter som minsta beståndsdel säger istället strängteorin att den minsta beståndsdelen är små vibrerande strängar. Dessa strängar vibrerar olika mycket och beroende på hur de vibrerar skapas en mängd olika partiklar. Det betyder alltså att allt som går att hitta i materia i detta universum i grund och botten är uppbyggda av vibrerande strängar.

Det är inte bara beskrivandet av världen och dess fysikaliska lagar som strängteorin bidrar till, den berättar nämligen också om olika dimensioner av världen. Som vi känner det så finns det endast fyra dimensioner, höjd, bredd, djup och tid. Men för att strängteorin ska fungera matematiskt så behövs det finnas sex ytterligare dimensioner, vilket kan vara svårt att föreställa sig. Oavsett vad som gäller så har strängteorin på ett utmärkande sätt fört fysiken framåt genom att tvinga forskare att tänka annorlunda och i andra banor än de uppstyltade regler som fanns innan. Fysikens värld börjar alltså bli än mer komplex än den varit innan och det blir spännande att se vart det hela kommer att sluta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *