Att resa snabbare än ljuset

En av fysikens absolut viktigaste grundpelare har de senaste 100 åren varit Einsteins relativitetsteori. Den berättar att det är helt omöjligt för något att färdas snabbare än ljuset, eftersom det är den snabbaste hastigheten som någonsin kommer att kunna uppmätas. Enligt relativitetsteorin så kan inte ett objekt uppnå denna hastighet eftersom att objektets massa står i direkt relation med hastigheten, det betyder alltså att mer kraft behöver tillsättas ju snabbare det går och det behövs en oändlig energikälla för det syftet och en sådan energikälla finns inte idag.

Det som dock är intressant i det hela är att Einsteins vedertagna teori inte berättar om eventuella högre hastigheter och inte heller sätter några gränser för att tänja på reglerna. Det har nämligen forskats mycket kring det som Star Trek-filmerna redan gjort ”verklighet” av. I Star Treks värld så åker rymdskepp långa distanser med hjälp av Warpdrive. Det är inte ett sätt för skeppet att komma upp i överljushastigheter, det handlar snarare om att kröka själva rymden omkring skeppet. Det är alltså ett kryphål i relativitetsteorin, man kommer inte som objekt att färdas snabbare än ljuset, man böjer istället rymden för att göra distansen betydligt kortare mellan två punkter. Med hjälp av vad man tror materia och antimateria kan skapa, en warpbubbla, så kan alltså ett objekt färdas snabbare än ljuset utan att faktiskt färdas snabbare än ljuset. Alltså bryter inte denna warpteori mot Einsteins fundamentala teori, vilket är hisnande. Det kommer att blir mycket intressant att följa det som händer inom det området.