Välkommen till min nya blogg!

svart-hålVarmt välkommen till min nya blogg, som kommer att handla om lite vad som helst – allt som rör min vardag eller intresserar mig. Men kanske framför allt kommer bloggen att handla om solsystemet och allt som berör det, då det är mitt allra största intresse. Jag tänkte börja blogga lite om svarta hål, here goes:

Det har genom alla år som gått i fysikens värld pratats mycket om svarta hål och vad de egentligen är för något. Supergeniet och professorn Stephen Hawking har specialiserat sin forskning till just svarta hål och vad deras roll är i universum. Om man ska se till vad gängse paradigm pratar om när de diskuterar svarta hål så handlar det hela om en himlakropp som har ett så starkt gravitationsfält att det är omöjligt för all typ av materia, strålning så väl som ljus, att lämna den. Det är också anledningen till att det kallas svarta hål. Allt som kommer i dess närhet slukas. Det som är det riktigt intressanta är att vi aldrig någonsin har kunnat se ett svart hål eftersom att det just är svart. Dock har vi kunnat göra bedömningar kring dem med hjälp av omkringliggande materia som tydlig har påverkats av det svarta hålet. Det verkar dessutom finnas de svarta hål som flyttar på sig i galaxen och uppkomsten till dem brukar oftast tillskrivas döende stjärnor, som skapar singulariteter.

Intressant att notera är att Stephen Hawking, professorn som ligger bakom det mesta som vi idag vet om svarta hål, nyligen har gått ut och sagt att de svarta hålen inte existerar. Han menar på att definitionen på fenomenet helt måste skrivas om. Hawking menar att det inte alls behöver vara så att materia och information sugs in i ett svart hål för att aldrig igen lämna det. Man har länge trott att så var fallet, men professorns undersökningar visar på att det visst är möjligt, även om det kommer att ta väldigt lång tid. Svarta hål har, precis som allt annat, begränsad livslängd och när det börjar dunsta bort så tror Hawking att den information som funnits inkapslad i det nu kan komma ut. Men det kommer som sagt att ta väldigt lång tid.